press releases (SWEDISH) 

 • Kommuniké från årsstämma i OXE Marine AB (publ) den 22 maj 2020
 • OXE Marine AB (publ) kallar till årsstämma
 • Styrelsen i OXE Marine AB (publ), org.nr 556889-7226 (”Bolaget”) kallar till årsstämma fredagen den 22 maj 2020 kl. 13.00 på Best Western Plus Hus 57, Östergatan 57 i Ängelholm. Styrelsen föreslår bland annat att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 • OXE Marine AB (publ) – uppdatering om verksamheten och COVID-19
 • OXE Marine AB (publ) genomför riktad emission av teckningsoptioner till Europeiska Investeringsbanken
 • Styrelsen för OXE Marine AB (publ) (”Bolaget”) har med stöd av det bemyndigande som beslutades på extra bolagsstämma den 30 juli 2019 beslutat om riktad emission av totalt 14 726 154 teckningsoptioner till Europeiska Investeringsbanken (”EIB”). EIB har tecknat samtliga emitterade teckningsoptioner.
 • OXE Marine - Namnförändring, Vision, Mission och Kärnvärden
 • Oxe Marine AB (Publ) (”Företaget”) är en innovatör, en “game changer”. Vi drivs av ambitionen att omvandla utombordsmotorn; göra intryck på resan mot en mer hållbar och ekologiskt positiv havsmiljö. Vi tror på dynamiken i ett starkt samarbete med våra team och våra partners för att leverera produkter med enastående kraft, tillförlitlighet och uthållighet. Vi tror på att vara vågade och uthålliga i vår passion för perfektion, att ta individuellt ansvar och uppfylla förväntningarna från vår personal, samhälle, kunder, leverantörer och investerare.
 • Kommuniké från extra bolagsstämma i Cimco Marine AB
 • Cimco Marine AB (publ) formaliserar sin tidigare principöverenskommelse med EIB
 • Cimco Marine AB (publ) (”Cimco”) offentliggjorde den 9 oktober 2019 att Cimco hade träffat en principöverenskommelse med Europeiska investeringsbanken (”EIB”) om att även riktade nyemissioner av aktier till en teckningskurs om 1,50 SEK ska räknas vid bedömningen av om Cimco har uppfyllt villkoren för utbetalning av Tranche B enligt parternas kreditfacilitetsavtal. Principöverenskommelsen har nu dokumenterats i ett formellt avtal mellan parterna. Efter Cimcos riktade nyemission om 17,2 miljoner SEK i oktober 2019 är det relevanta villkoret för utbetalning av Tranche B nu uppfyllt.
 • Cimco Marine AB (publ) kallar till extra bolagsstämma och föreslår ändring av företagsnamn
 • Styrelsen i Cimco Marine AB (publ) (”Bolaget”) kallar till extra bolagsstämma torsdagen den 9 januari 2020 på Best Western Plus Hus 57, Östergatan 57 i Ängelholm. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra Bolagets företagsnamn till OXE Marine AB genom ändring av bolagsordningen.
 • Cimco Marine AB (publ) erhåller order för OXE300 med ett ordervärde om ca 3 miljoner EUR från en av sina distributörer i Nord- och Sydamerika
 • Cimco Marine AB (publ) har idag erhållit order för OXE300 från en av sina distributörer i Nord- och Sydamerika, för framförallt statlig användning. Det totala ordervärdet är ca 3 miljoner EUR för basenheterna, exkl. tillbehör, servicekits och reservdelar.
 • Cimco Marine AB (publ) har genomfört riktad nyemission om 17,2 MSEK
 • Den riktade nyemissionen i Cimco Marine AB (publ) (”Cimco”) som beslutades av styrelsen den 24 oktober 2019 med stöd bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2019 har fulltecknats. Totalt har 11 451 369 aktier tecknats av det garantikonsortium som ingick garantiåtaganden i samband med lösenperioden för teckningsoptionerna av serie 2019:1. Genom nyemissionen tillförs Cimco cirka 17,2 MSEK
 • Styrelsen i Cimco Marine AB (publ) beslutar om riktad nyemission om 17,2 MSEK
 • Styrelsen i Cimco Marine AB (publ) (”Cimco”) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2019 beslutat om en riktad nyemission av 11 451 369 aktier till det garantikonsortium som ingick garantiåtaganden i samband med lösenperioden för teckningsoptionerna av serie 2019:1. Genom nyemissionen kommer Cimco att tillföras cirka 17,2 MSEK.
 • Cimco Marine AB tillförs cirka 33,6 MSEK genom utnyttjande av optioner och planerar för en riktad nyemission om cirka 17,2 MSEK
 • Cimco Marine AB (publ) (”Cimco” eller ”Bolaget”) tillförs cirka 33,6 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2019:1. Totalt utnyttjades 22 381 968 optioner för teckning av nya aktier, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 66 procent. Styrelsen avser att så snart som möjligt, med stöd av bemyndigande från årsstämman, besluta om en riktad nyemission av 11 451 369 aktier, motsvarande cirka 17,2 MSEK, till det garantikonsortium som ingick garantiåtaganden i samband med lösenperioden för teckningsoptionerna i syfte att säkerställa Bolagets kapitalbehov. Genom utnyttjandet av optioner och den planerade nyemissionen kommer Cimco att tillföras totalt cirka 50,8 MSEK före emissionskostnader.
 • Cimco Marine AB (publ) erhåller tecknings- och garantiåtaganden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2019:1
 • I samband med lösenperioden för teckningsoptioner av serie 2019:1 i Cimco Marine AB (publ) (”Cimco Marine”) har Cimco Marine erhållit teckningsåtaganden om cirka 14,3 MSEK, motsvarande cirka 28 procent av det totala beloppet som teckningsoptionerna kan inbringa. Därtill har Cimco Marine erhållit garantiåtaganden om 36,5 MSEK, motsvarande cirka 72 procent av det totala beloppet som teckningsoptionerna kan inbringa. Totalt uppgår tecknings- och garantiåtagandena till cirka 50,8 MSEK, motsvarande 100 procent i av det totala beloppet som teckningsoptionerna kan inbringa. Lösenperioden för teckningsoptionerna löper mellan den 4–17 oktober 2019.
 • Cimco Marine AB (publ) har en principöverenskommelse med Europeiska investeringsbanken om att bolaget får utnyttja Tranche B under kreditfacilitetsavtalet även genom riktade nyemissioner av aktier
 • Cimco Marine AB (publ) (”Cimco Marine”) har nått en principöverenskommelse med Europeiska investeringsbanken (”EIB”) om att även riktade nyemissioner av aktier till en teckningskurs om 1,50 SEK ska räknas vid bedömningen av om Cimco Marine har uppfyllt villkoren för utbetalning av Tranche B enligt parternas kreditfacilitetsavtal daterat den 5 juli 2019.
 • Idag inleds lösenperioden för teckningsoptioner av serie 2019:1 i Cimco Marine AB (publ)
 • Idag, 4 oktober 2019, inleds lösenperioden för teckningsoptioner av serie 2019:1 i Cimco Marine AB (publ) (”Cimco Marine”). Teckningsoptionerna av serie 2019:1 emitterades som en del av den emission av units som Cimco Marine genomförde under våren 2019. Lösenperioden pågår till och med 17 oktober 2019. För varje (1) teckningsoption av serie 2019:1 har innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Cimco Marine till ett pris av 1,50 SEK per aktie. Om alla teckningsoptioner av serie 2019:1 nyttjas kommer 33 833 337 aktier emitteras varpå Cimco Marine mottar en emissionslikvid om cirka 50,8 MSEK före transaktionskostnader.
 • Cimco Marine AB (publ.) Utser Jerry Ojala till COO
 • Cimco Marine ABs (publ) har utsett Jerry Ojala till COO från och med 1 oktober 2019. Hans huvuduppgift kommer att vara att ta hand om leveranskedjan och produktion och kvalitetssäkring av OXE Diesel serien på Cimco Marine AB (Publ).
 • Cimco Marine AB (publ) träffar avsiktsförklaring med afrikansk statlig leverantör
 • Cimco Marine AB (publ) meddelar utfall i incitamentsprogram 2019/2022
 • Cimco Marine AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag utfallet av teckning och tilldelning i det incitamentsprogram som beslutades av årsstämman den 14 maj 2019. Programmet innefattar emission och överlåtelse av högst 10 000 000 teckningsoptioner av serie 2019:2 till anställda och konsulter i Bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 4 SEK under perioden 1–31 december 2022.
 • Cimco Marine AB (publ) mottar första tranchen om 4 MEUR från Europeiska Investeringsbanken
 • Cimco Marine AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har mottagit Tranche A om 4 MEUR enligt det kreditfacilitetsavtal om totalt 14 MEUR som Bolaget träffade med Europeiska Investeringsbanken (”EIB”) den 5 juli 2019.
 • OXE 300 världspremiär på Genoa Boat Show
 • Cimco Marine AB (publ.) Har utvecklat nästa generations dieseldrivna utombordare - OXE 300. Det är världens mest kraftfulla dieselutombordare och den mest bränsleeffektiva i jämförelse med andra utombordare med 300 hk. OXE 300 förbrukar cirka 40% mindre bränsle än tillgängliga bensinutombordare. Den unika, patenterade designen levererar 680 Nm vridmoment (högst av alla 300 hk utombordare), redan vid 1750 rpm - Perfekt för kommersiella maritima operatörer där styrka, kraft, låg bränsleförbrukning och lång räckvidd är avgörande. OXE 300 kommer att visas och vara tillgänglig för test under Genoa Boat Show den 20 till 24 september där Cimco ställer ut tillsammans med Rama Marine. Beställningar för OXE 300 börjar 20 september via OXE distributörer. Produktionen av OXE 300 påbörjas i maj 2020.
 • Cimco Marine AB (publ) genomför riktad emission av teckningsoptioner till Europeiska Investeringsbanken
 • Styrelsen för Cimco Marine AB (publ) (”Bolaget”) har med stöd av det bemyndigande som beslutades på extra bolagsstämma den 30 juli 2019 beslutat om riktad emission av totalt 13 365 367 teckningsoptioner till Europeiska Investeringsbanken (”EIB”). EIB har tecknat samtliga emitterade teckningsoptioner.
 • Kommuniké från extra bolagsstämma i Cimco Marine AB (publ)
 • På extra bolagsstämma i Cimco Marine AB (publ) (”Bolaget”) den 30 juli 2019 beslutades följande.
 • Cimco Marine AB erhåller obligationsinnehavarnas godkännande för dispens beträffande vissa villkor för sina upp till 200 MSEK obligationer
 • Cimco Marine AB (publ) kallar till extra bolagsstämma och föreslår emissionsbemyndigande för styrelsen
 • Styrelsen i Cimco Marine AB (publ), org.nr 556889-7226 (”Bolaget”) kallar till extra bolagsstämma tisdagen den 30 juli 2019 kl. 14 på Best Western Plus Hus 57, Östergatan 57 i Ängelholm. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktade nyemissioner av teckningsoptioner till Europeiska investeringsbanken (”EIB”).
 • Cimco Marine AB (publ.) ingår distributionsavtal för OXE Diesel med Rama Motori S.p.A., Italien
 • Cimco Marine AB, tillverkaren bakom OXE Diesel, har ingått ett distributörsavtal med Rama Motori S.p.A., Italien. Med ett omfattande servicenätverk och ett gott rykte om sig för eftermarknadsstöd som etablerad John Deere-distributör är Rama Motori ett bra tillskott till Cimcos globala distributörsnätverk. Med detta avtal öppnar och utvidgar Cimco tillgången på OXE Diesel vid Medelhavet.
 • Cimco Marine AB (publ) inleder skriftligt förfarande för att erhålla obligationsinnehavarnas godkännande för dispens beträffande vissa villkor för sina upp till 200 MSEK företagsobligationer
 • Cimco Marine AB (publ) ingår kreditfacilitetsavtal om 14 MEUR med Europeiska investeringsbanken
 • · Europiska investeringsbanken (”EIB”) ställer ut en kreditfacilitet om upp till 14 miljoner euro till Cimco Marine AB (publ) (”Cimco”) för vidareutveckling av dieselutombordsmotorer med låga utsläpp och ökad bränsleeffektivitet för att ersätta högt förorenande bensinmotorer · Projektet stöds av European Fund for Strategic Investments, en del av Junckerplanen
 • Cimco Marine AB (publ) utser Per Wigren till Teknisk Chef
 • Per Wigren har utsetts till Teknisk Chef för Cimco Marine ABs (publ).
 • Cimco Marine AB (publ) utser Ralf Losch till försäljningschef
 • Ralf Losch har utsetts till försäljningschef för Cimco Marine ABs (publ).
 • Ändring av certified adviser för Cimco Marine AB (publ.)
 • Cimco Marine AB (publ) utser Myron Mahendra till ny VD
 • Cimco Marine ABs (publ) styrelse har utsett Myron Mahendra till ny VD från 1 juli 2019. Han efterträder Andreas Blomdahl som kommer fortsätta i sin roll som styrelseledamot i Cimco. Andreas kommer dessutom att fungera som senior rådgivare och ambassadör för företaget med specifikt fokus mot försäljning och marknader.
 • Kommuniké från årsstämma i Cimco Marine AB (publ) den 14 maj 2019
 • Sista dag för handel med BTU
 • Sista dag för handel med Cimco Marine AB:s (publ) (”Cimco Marine” eller ”Bolaget”) BTU (betald tecknad unit) är torsdagen den 9 maj 2019 och stoppdagen är måndagen den 13 maj 2019.
 • Cimco Marine AB (publ) lanserar 200hp OXE, anpassad för tropiska klimat
 • Cimco Marine AB (publ) kommer att påbörja produktion och leverans av den tropikanpassade OXE Diesel på 200hp under denna vecka. Under de senaste sex månaderna har företaget jobbat hårt för att färdigställa den uppgraderade modellen, som innehåller betydande uppgraderingar och förbättringar.
 • Cimco Marine AB (publ) kallar till årsstämma och föreslår emissionsbemyndigande för styrelsen
 • Styrelsen i Cimco Marine AB (publ), org.nr 556889-7226 (”Bolaget”) kallar till årsstämma tisdagen den 14 maj 2019 kl. 14.00 på Best Western Plus Hus 57, Östergatan 57 i Ängelholm. Styrelsen föreslår bland annat att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 • Cimco Marine AB (publ) offentliggör slutligt utfall av företrädesemissionen
 • Det slutliga utfallet i Cimco Marine AB:s (publ) (”Cimco Marine” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units om totalt cirka 154 MSEK, där teckningstiden löpte ut den 3 april 2019 visar att 21 535 380 units, motsvarande cirka 62,6 % av emissionen, tecknades med stöd av företrädesrätt (inkl. teckningsåtaganden). Därtill tecknades 1 462 018 units utan stöd av företrädesrätt, motsvarande cirka 4,2 % av emissionen. 10 835 939 units, motsvarande cirka 31,5 % av emissionen, tecknades av garanter. Cimco Marine tillförs genom företrädesemissionen därmed cirka 101,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • Cimco Marine offentliggör preliminärt utfall av företrädesemissionen
 • Det preliminära utfallet i Cimco Marine AB:s (publ) (”Cimco Marine” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units om cirka 154 MSEK, där teckningstiden löpte ut den 3 april 2019, visar att 21 535 380 units, motsvarande cirka 62,6 % av emissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter (inkl. teckningsåtaganden). Därtill tecknades 1 462 018 units utan stöd av företrädesrätt, motsvarande cirka 4,2 % av emissionen. Inklusive emissionsgarantin tillförs Cimco Marine därmed cirka 101,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • Idag inleds teckningstiden i Cimco Marine AB:s (publ) företrädesemission om cirka 154 MSEK
 • Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. Idag inleds teckningstiden i Cimco Marine AB:s (publ) (”Cimco Marine” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units i vilken även allmänheten har möjlighet att anmäla intresse.
 • Cimco Marine offentliggör prospekt avseende företrädesemission om cirka 154 MSEK
 • Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. Cimco Marine AB (publ) (”Cimco Marine” eller ”Bolaget”) publicerar prospekt med anledning av företrädesemissionen av units vars teckningstid inleds den 20 mars 2019. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
 • Kommuniké från extra bolagsstämma i Cimco Marine AB (publ)
 • Cimco Marine AB erhåller obligationsinnehavarnas godkännande för att ändra vissa villkor för sina upp till 200 MSEK obligationer
 • Den 28 januari 2018 meddelade Cimco Marine AB (publ) (”Cimco”) att bolaget hade inlett ett skriftligt förfarande, s.k. ”written procedure”, för att ändra vissa villkor i sina upp till 200 MSEK (eller motsvarande i NOK och EUR) Senior Secured Callable Fixed Rate Bonds med ISIN SE0010831545, SE0010831594 och NO0010815442 (”Obligationerna”).
 • KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Cimco Marine AB (publ) – rättelse avseende dagens kallelse
 • I dagens kallelse till extra bolagsstämma saknades angivelsen av Certified Adviser – Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser till Cimco Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till Västra Hamnen: tel. +46 (0)40 20 02 50, e-post ca@vhcorp.se. Denna nya kallelse omfattar endast detta tillägg.
 • KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Cimco Marine AB (PUBL)
 • Aktieägarna i Cimco Marine AB (publ), org.nr 556889-7226 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 mars 2019 kl. 11.00 på Best Western Plus Hus 57, Östergatan 57, 262 31 Ängelholm.
 • Cimco Marine AB föreslår företrädesemission om cirka 154 MSEK samt ingår avtal om brygglån
 • Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. Styrelsen i Cimco Marine AB (publ) (”Cimco Marine” eller ”Bolaget”) föreslår extra bolagsstämma att fatta beslut om en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företräde för befintliga ägare (”Företrädesemissionen”). Genom Företrädesemissionen tillförs Cimco Marine initialt cirka 103 MSEK och ytterligare cirka 51 MSEK vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna, före avdrag för emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtagande från huvudägare och nya investerare motsvarande cirka 99 % av den initiala emissionslikviden. Efter att ha inhämtat röstningsåtaganden i det pågående skriftliga förfarandet avseende Bolagets obligationer som motsvarar majoritetskravet för att genomföra de föreslagna ändringarna i obligationsvillkoren, har Bolaget ingått ett låneavtal om ett kortfristigt lån om upp till 55 MSEK. 40 MSEK av beloppet har utbetalats till Cimco.
 • Cimco Marine AB inleder skriftligt förfarande för att justera vissa villkor för sina obligationer samt förbereder för en 150 MSEK företrädesemission av units
 • Cimco Marine AB (publ) (”Cimco”) har idag inlett ett skriftligt förfarande, s.k. ”written procedure”, för att ändra vissa villkor i sina upp till 200 MSEK (eller motsvarande i NOK och EUR) Senior Secured Callable Fixed Rate Bonds med ISIN SE0010831545, SE0010831594 och NO0010815442 (”Obligationerna”). Det skriftliga förfarandet inleds i förberedelse för en företrädesemission av units om ca 150 MSEK (”Erbjudandet”).
 • Cimco Marine ingår leverans- och utvecklingsavtal med BMW
 • Cimco Marine AB (publ) har idag träffat ett leverans- och utvecklingsavtal med Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, BMW, enligt vilket BMW ska leverera den sexcylindriga BMW TwinPower Turbo-dieselmotorn samt vissa utvalda delar och komponenter. Motorn är en treliters dieselmotor med dubbelturbo.
 • Uppdatering produktionsstatus
 • Som en uppföljning till senaste uppdateringen av produktionsstatus den 5 oktober, har Cimco under oktober månad producerat 43 enheter (vecka 40 till och med vecka 43). Produktionen av 200hk-motorn fortsätter med en kontrollerad upprampningstakt.
 • Cimco Marine AB (publ) har återlanserat OXE 200hk
 • Cimco har idag återupptagit produktionen av sin OXE Diesel 200hk.
 • Uppdatering av produktionssiffror samt återlansering av OXE Diesel 200
 • Cimco Marine AB producerade 45 enheter under september månad (vecka 36 till vecka 39). Produktionen av OXE Diesel 200, 200hk-enheten kommer att åter-introduceras under kommande vecka. Enheten kommer introduceras till produktionen med en kontrollerad upprampningstakt.
 • Marinediesel Sweden AB träffar optionsavtal med Per Lindberg avseende aktier i Cimco Marine AB (publ)
 • Cimco Marine AB (publ) får nytt patent utfärdat i Europa för duoprop
 • Cimco Marine fortsätter utöka sina immateriella tillgångar med ett nytt beviljat patent för en duoprop-version av Cimcos existerande rem-teknologi som används i den nuvarande OXE Diesel-utombordaren.
 • Cimco Marine AB:s (publ) obligationsemission övertecknad
 • Cimco Marines obligationsemission, som kommunicerades igår, har övertecknats. Bolaget kommer att erhålla 26 MSEK innan transaktionskostnader.
 • Cimco Marine AB (publ) avser att utöka sitt utestående obligationslån med upp till 26 mnkr
 • Cimco Marine påbörjar idag processen för att utöka sitt utestående obligationslån med upp till 26 mnkr. Detta följer efter den tidigare framgångsrika emissionen av företagsobligationer om 80 mnkr i februari 2018. Slutliga avkastningsvillkor kommer att offentliggöras under dagen.
 • Cimco Marine AB (publ) beslutar om företrädesemission om cirka 25,5 MSEK
 • Pressmeddelande, Ängelholm 2018-08-28 Styrelsen för Cimco Marine AB (publ) har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 25,5 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionsbeslutet fattas med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhållit vid årsstämman den 19 april 2018. Emissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet.
 • Nya tillskott i produktportföljen för Cimco Marine AB (Publ) ­– OXE 125 och OXE 175
 • Cimco kompletterar sin nuvarande produktportfölj med två nya motorer, OXE 125 och OXE 175. De nya motorerna kommer lanseras på marinmässan METS i Amsterdam den 13 november 2018.
 • Preliminärt resultat för Cimco Marine AB (publ) Q2 2018 och planerad kapitalanskaffning
 • Baserat på preliminära uppskattningar för andra kvartalet 2018 ökade Cimco Marine AB (publ) omsättningen till 19,5 MSEK (6,8 MSEK). Periodens resultat uppgår till -25,2 MSEK (-12,2 MSEK).
 • Cimco Marine AB (publ) stärker sin utvecklingsstrategi med ett nytt beviljat patent hos European Patent Office (EPO)
 • Cimco Marine AB (publ) har mottagit ett godkännande på ett nytt patent från European Patent Office (EPO). Patentet är ett resultat av Cimco Marines utökade strategi som innefattar teknisk utveckling av produkter som kan vara användbara för andra verksamheter. Patentet träder i kraft den 25 juli 2018.
 • Uppdatering kring produktionsstatus och återlansering av 200-hästkraftsmotorn
 • Efter den delårsrapport som publicerades den 31 maj producerade Cimco 42 motorer under juni månad (vecka 22 till och med vecka 26). Motorn med 200 hästkrafter är tillbaka i tillverkning i slutet av september 2018 med en kontrollerad produktionsökning.
 • Andreas Blomdahl har utsetts till ny VD för Cimco Marine AB (publ)
 • Andreas Blomdahl har utsetts till ny VD för Cimco Marine AB (publ) (“Cimco Marine”). Andreas ersätter Cecilia Anderberg med omedelbar verkan. Myron Mahendra, CFO för Cimco Marine, får en utökad roll som vice VD med ansvar även för administration och HR.
 • Kommuniké från årsstämma i Cimco Marine AB (publ)
 • På årsstämman i Cimco Marine AB (publ) den 19 april 2018 beslutades bland annat följande:
 • Cimco Marine AB (publ) har avslutat förstudie kring 3,0-liters turbodieselmotor
 • Cimco Marine AB (publ), som producerar världens första dieselutombordare i de högre effektintervallen och som är noterat på Nasdaq First North, har i samarbete med teknikföretaget Semcon genomfört en förstudie kring en 3,0-liters turbodieselmotor. Cimcos befintliga dieselutombordare, 150- och 200-hästarsdieselmotorer, är idag på 2.0-liter. Förstudien utföll positivt och kommer att resultera i framtagning av en prototyp efter sommaren. Preliminär produktionsstart är planerad till 2020.
 • Cimco Marine AB (publ) justerar finansiella mål för 2018 – långsiktiga mål bibehålls och produktionstakten ökas kontinuerligt
 • Cimco Marine AB (publ), kommer inte att nå de för 2018 kommunicerade finansiella målen; 2 000 sålda motorer och en omsättning på 600 MSEK. Det framgår efter att bolaget nu gjort produktionsplanen för resten av året. Bolagets långsiktiga plan, 10 procent av världsmarknaden motsvarande 7 700 sålda motorer och att nå en EBITA-marginal på mer än 20 procent, bibehålls dock och bolaget anser sig på medellång sikt ha de finansiella resurser som krävs för att fortsätta den stegvis ökande produktionstakten. Målet för 2018 är att nå en stabil produktionsvolym på 25 stycken motorer per vecka efter sommaren.
 • Cimco Marine AB (publ) noterar obligationer på Nasdaq First North Bond Market
 • Cimco Marine AB (publ) noterar obligationer på Nasdaq First North Bond Market (”Nasdaq First North”). Handeln startar den 19 april 2018.
 • Cimco Marine AB (publ) godkänns som emittent på Nasdaq First North Bond Market
 • Cimco Marine AB (publ) (”Cimco”) har godkänts som emittent av räntebärande finansiella instrument på Nasdaq First North Bond Market (”Nasdaq First North”). I anslutning till detta offentliggör Cimco en bolagsbeskrivning och ansöker om notering av obligationer på Nasdaq First North.
 • Anders Berg föreslås som ny styrelseordförande i Cimco Marine AB (publ)
 • Valberedningen för Cimco Marine AB (publ), som producerar världens första dieselutombordare i de högre effektintervallen och som är noterat på First North, föreslår Anders Berg som ny styrelseordförande inför årsstämman den 19 april. Anders Berg är 45 år och har lång erfarenhet av ledande befattningar i internationella bolag, exempelvis Plannja, Lindab, SSAB och även ”start-ups” i form av Symbrio.
 • Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod
 • Avanza Bank AB (publ) (”Avanza”) har meddelat Cimco Marine AB (publ) (“Cimco” eller “Bolaget”) samt de säljande aktieägarna (Marinediesel Sweden AB (”Marinediesel”) och The Happy Bunch Trust (”THBT”)) att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo och att perioden för stabiliseringsåtgärder har avslutats.
 • Cimco Marine AB (publ) har ingått avtal om patentlicenser med Seven Marine LLC och AB Volvo Penta
 • Cimco Marine AB (publ), som har utvecklat världens första dieselutombordare i de högre effektintervallen och därmed världens starkaste riktiga dieselutombordsmotor, har ingått avtal med tillverkaren av världens starkaste bensindrivna utombordare, det amerikanska företaget Seven Marine LLC samt AB Volvo Penta. Avtalet avser i huvudsak licensiering av vissa patent. 
 • Cimco Marine godkänt för listning på Nasdaq First North
 • Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. 
 • Erbjudandet i Cimco Marine kraftigt övertecknat – handel inleds på Nasdaq First North den 4 juli
 • Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.